Zawody strzeleckie z okazji Dnia Nauczyciela

W dniu 12 października, z okazji Dnia Nauczyciela, odbędą się zawody strzeleckie dla nauczycieli z sanockich szkół. Zawody przeprowadzi nasze stowarzyszenie. Zapraszamy uczestników do zapoznania się z regulaminem.

REGULAMIN

CEL ZAWODÓW

-integracja środowiska nauczycielskiego
- popularyzacja strzelectwa sportowego
- przedstawienie zasad bezpiecznego posługiwania się bronią
- sprawdzenie umiejętności strzeleckich
- wyłonienie najlepszych strzelców

ORGANIZATOR

Sanockie Stowarzyszenie Strzeleckie „SAGITTARIUS” Sanok.
ul. Mickiewicza 3, 38-500 Sanok. Tel. 601-89-87-82, steve007@op.pl
sagittariussanok.pl, FB sanockie stowarzyszenie strzeleckie sagittarius.

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

- 12 października 2017r.
- strzelnica LOK w Brzozowie
- zawodnicy mają stawić się na strzelnicy na godzinę 9.30
- planowane zakończenie zawodów godz. 13.00

UCZESTNICTWO

Nauczyciele pracujący w szkołach na terenie Miasta Sanoka.
Każdą placówkę reprezentuje jeden nauczyciel

ZGŁOSZENIA

termin zgłoszeń – do 6 października 2017r. telefonicznie 13 46 305 61 lub mailowo
g1s@wp.pl. W zgłoszeniu należy podać nazwę placówki oraz imię i nazwisko nauczyciela
reprezentującego szkołę.

PROGRAM ZAWODÓW

KONKURENCJE

Pistolet centralnego zapłonu
- odległość 15m, postawa stojąc z wolnej ręki lub oburącz
- cel tarcza NT P23
- strzały próbne – 3 (czas do 3 min)
- strzały oceniane – 7 (czas do 7min)
Karabinek sportowy kbks
- odległość 50 m, postawa leżąc
- cel TS-1
- strzały próbne – 3 (czas do 3 min)
- strzały oceniane – 7 (czas do 7min)
Karabinek sportowy kbks
- odległość 50 m, postawa leżąc
- cel tarcze biatlonowe „biedronka”
- strzały próbne – brak
- strzały oceniane – 5 (czas do 5min)

KLASYFIKACJA

- Główna (suma punktów zdobytych przez zawodnika w trzech konkurencjach)
- poszczególne konkurencje (punkty zdobyte przez zawodnika w każdej konkurencji
z osobna)

NAGRODY

I, II, III m w klasyfikacji głównej, najlepszy strzelec pistolet, najlepszy strzelec karabinek
sportowy. Puchary i dyplomy , indywidualne dyplomy, drobne nagrody rzeczowe.

USTALENIA ORGANIZACYJNE

- broń i amunicję zabezpiecza organizator
- zawodników obowiązują przepisy PZSS oraz zasady i przepisy bezpiecznego zachowania
się na strzelnicy
- organizatorzy nie zapewniają napojów ani posiłku
- w sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem decyduje Kierownik Zawodów, Sędzia
Główny i Sędzia Stanowiskowy
- Wszelkie informacje można uzyskać w Gimnazjum nr 1 w Sanoku , ul. Kochanowskiego 2,
38-500 Sanok. Tel. 13 46 305 61
- zawody odbywają się w oparciu o przepisy ISSF i regulaminy PZSSPrezes
Sanockiego Stowarzyszenia Strzeleckiego
„SAGITTARIUS” Sanok
Paweł Stefański

pobierz regulamin w PDF