Statut stowarzyszenia

Deklarcja członkowska

Regulamin Klubu Sportowego KS "SAGITTARIUS"

Sprawozdanie finansowe za 2017 rok

Sprawozdanie z działalności