Jesteśmy grupą pasjonatów strzelectwa jako sportu i hobby. Nasze stowarzyszenie powstało w Sanoku, w listopadzie 2016r. Do stowarzyszenia należą dorośli oraz młodzież. Posiadamy własnych instruktorów strzelectwa sportowego, bojowego, osoby z uprawnieniami do prowadzenia strzelań, zawodników z licencjami PZSS. Mamy do dyspozycji karabinki pneumatyczne, karabinki sportowe bocznego zapłonu (Kbks) oraz broń krótką. Posiadamy strzelnicę pneumatyczną oraz korzystamy ze strzelnic w Brzozowie, Łupkowie, Borze k. Rzeszowa, Jedliczu. Współpracujemy z LOK oraz MUKS Jedlicze.

Aby zostać członkiem naszego stowarzyszenia należy wypełnić deklarację członkowską i przekazać ją do zarządu stowarzyszenia.

Nasze cele (zgodnie ze statutem):

Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, polegająca na wszelkich formach aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.

Rozwój i upowszechnianie dyscyplin sportu w szczególności z dziedziny strzelectwa.

Prowadzenie szkoleń i treningów w zakresie strzelectwa sportowego, historycznego, dynamicznego.

Podnoszenie poziomu wyszkolenia praktyczno-teoretycznego członków Stowarzyszenia.

Prowadzenie, promowanie i organizowanie działań o charakterze kolekcjonerskim.

Działalność rekreacyjna i popularyzatorska w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Działalność oświatowo-wychowawcza oraz organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, rozwoju dyscyplin sportu, w tym sportu wyczynowego, wchodzących w zakres zainteresowania Stowarzyszenia.

Podejmowanie działań we współpracy z władzami samorządowymi w celu zapobiegania przestępczości i patologiom społecznym wśród młodzieży.

Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa przyrodniczego.

Rozwijanie dobroczynności wśród członków Stowarzyszenia.

Rozwijanie współpracy z organizacjami i środowiskami osób niepełnosprawnych w celu integracji z pełnosprawnymi.

Integrację środowiska sportowego.

Promocję i wspieranie działań przyczyniających się do popularyzowania kultury fizycznej sportów towarzyszących dziedzinie strzelectwa sportowego, takich jak: spływy kajakowe, spadochroniarstwo, paralotniarstwo, bungee, nurkowanie, windsurfing, quady, paintball, bilard, modelarstwo oraz szkoły przetrwania.

Promowanie postaw obywatelskich wśród dorosłych, a także dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem zasad współżycia koleżeńskiego oraz zasady fair play.