Regulamin

Klubu Sportowego
KS "SAGITTARIUS"
Członkiem klubu sportowego KS "SAGITTARIUS" mogą zostać tylko członkowie Sanockiego Stowarzyszenia Strzeleckiego "SAGITTARIUS"

Członkowie KS "SAGITTARIUS" ponoszą opłaty związane z roczną składką z tytułu przynależności do Wojewódzkiego oddziału PZSS, licencjami zawodniczymi.

Wszyscy członkowie KS "SAGITTARIUS" mają obowiązek godnego reprezentowania klubu i stowarzyszenia.

Członkowie KS "SAGITTARIUS" mają prawo do noszenia odzieży i symboli klubowych.

Jeżeli członek KS "SAGITTARIUS" utraci członkostwo Sanockiego Stowarzyszenia Strzeleckiego "SAGITTARIUS", automatycznie przestaje być członkiem KS "SAGITTARIUS".

Jeżeli ktoś przystępuje do KS "SAGITTARIUS" po opłaceniu już przez innych członków opłaty związanej z roczną składką z tytułu przynależności do Wojewódzkiego oddziału PZSS, to w momencie zapisu wpłaca na konto stowarzyszenia taką kwotę, jaką uiszczali w danym roku pozostali członkowie klubu.

przyjęty uchwałą nr 3/2017 z dnia 23 marca 2017r.


Pobierz w PDF