Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

4 marca 2023r odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Z najważniejszych rzeczy, ustalono że roczna składka członkowska pozostanie w 2023r na niezmienionym poziomie czyli 200zł. Jednorazowe wpisowe zaś podniesiono do 500zł.
Program spotkania był następujący:
1. Powitanie, sprawdzenie kworum, przedstawienie celu i programu zebrania przez prezesa zarządu.
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Walnego Zebrania.
3. Przedstawienie sprawozdania z działalności stowarzyszenia za 2022r.
4. Przedstawienie sprawozdania z finansowego stowarzyszenia za 2022r (w tym aktualnego stanu magazynu amunicji)
5. Przedstawienie planu działalności na 2023.
6. Wyrażenie przez Walne zebranie opinii co do wysokości składki członkowskiej, wpisowego oraz wysokości prowizji stowarzyszenia za amunicję wykorzystaną przez członków na treningach.
7. Przedstawienie pomysłu reaktywacji Ligi Sagittariusa
8. Dyskusja
9. Sprawy bieżące:
- treningi,

- siedziba stowarzyszenia i opłaty

- członkostwo w LOK i składki

- 1,5%,

- nadruki na bluzach

10. Zakończenie zebrania.