Nowy pistolet

W czerwcu 2022r, dzięki dotacji z Urzędu Miasta Sanoka, otrzymanej w ramach projektu z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, zakupiliśmy do naszego Stowarzyszenia pistolet sportowy GSG Fire Fly kal. 22LR.Posłuży on do prowadzenia treningów do konkurencji Pistolet Sportowy, dla dzieci, młodzieży i dorosłych trenujących z nami oraz do przygotowania się do egzaminu na pozwolenie do celów kolekcjonerskich i sportowych.