Terminy treningów 2022 oraz lista odpowiedzialnych za prowadzenie strzelania

Nasze stowarzyszenie ma zarezerwowane terminy treningów na 2022r. na strzelnicy LOK w Brzozowie.
godziny: 9.00-12.00

Daty (niedziele):
23.01.2022
27.02.2022
27.03.2022
24.04.2022
22.05.2022
26.06.2022
24.07.2022
21.08.2022
18.09.2022
23.10.2022
20.11.2022
18.12.2022

Dodatkowo planujemy organizację treningów w Czudcu, Arłamowie, Nienadowej, Lalinie i Łupkowie.
Dla osób startujących w zawodach będą odbywać się dodatkowe treningi w Brzozowie.

Lista osób odpowiedzialnych za prowadzenie strzelania na poszczególnych treningach