Składki i wpisowe na 2022 rok

W dniach 19.01-20.01 odbyło się zdalne głosowanie członków stowarzyszenia dotyczące wysokości składek i wpisowego w 2022 roku.


W głosowaniu udział wzięło 17 osób co stanowi wystarczające kworum do podejmowania decyzji.
Na pytanie czy jesteś za podniesieniem składki członkowskiej na 200zł rocznie, 13 za, 2 przeciw, 2 wstrzymujące się.
Na pytanie czy jesteś za podniesieniem wpisowego dla nowych członków na 400zł, 14 za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący się.

W związku z powyższym:
Składka członkowska za 2022r wynosi 200zł
Opłata wpisowa dla nowych członków, jednorazowo 400zł
Wpłat należy dokonywać do końca lutego na nasz rachunek bankowy, tytułem: imię, nazwisko składka członkowska za 2022r.
Nr konta: 91 1600 1462 1893 5737 1000 0001
BNP PARIBAS oddz w Sanoku