Walne zgromadzenie 7. 11. 2020

5 listopada 2020 minęło cztery lata od założenia naszego stowarzyszenia. Sagittarius od tamtej pory rozrósł się z 11 do 29 członków. Stowarzyszenie ma własną broń i magazyn broni. Wielu naszych członków uzyskało pozwolenie na broń, uprawnienia instruktorskie, prowadzącego strzelanie, sędziowskie. Część zdała egzaminy na patent strzelecki i posiadają licencje sportowe PSZZ.

Dorośli i młodzież trenująca w Sagittariusie sięgała po laury na strzeblach od miejskiego po ogólnopolskie. Krzewimy kulturę strzelecką poprzez pokazy, wystawy i szkolenia. Z sukcesem sięgamy po środki zewnętrzne takie jak dotacje, dofinansowania, 1%. Regularnie organizujemy treningi i od czasu do czasu zawody.

7.11.2020 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze podczas którego, zarząd przedstawił sprawozdanie za lata 2016-2020. Komisja Rewizyjna zwróciła się do członków o udzielenia absolutorium zarządowi i takie absolutorium zostało udzielone jednogłośnie. Po czas zebrania dokonano wyboru zarządu i komisji rewizyjnej na kolejną kadencję. W tajnym głosowaniu na kolejne cztery lata wybrano ten sam skład zarządu oraz komisji rewizyjnej.

Zarząd:
Prezes Zarządu- Paweł Stefański
Wice Prezes Zarządu - Sylweriusz Gaszczyk
Skarbnik – Barbara Trybała

Komisja Rewizyjna:
Bartosz Jachimowski
Norbert Nazarkiewicz
Marek Trybała

Walne zebrane