Składki w 2020r

11.02.2020
Walne zebranie członków naszego stowarzyszenia podjęło uchwałę dotyczącą składek i wpisowego.
1. Wpisowe wynosi nadal 350zł i jest płatne jednorazowo podczas zapisywania się nowego członka do stowarzyszenia

2. Składka członkowska roczna, płatna jednorazowo do dnia 29 lutego danego roku, na rok 2020 została ustalona na 150zł

3. Osoby pełnoletnie należące do LOK i korzystające ze strzelnicy LOK płacą składkę roczną 240zł, płatną w całości lub dwu ratach I do 15.03.2020 i II do 12.07.2020. Jeżeli ktoś nie chce opłacać składek LOK to opłaca pobyt na strzelnicy indywidualne wg stawek ustalonych przez strzelnicę tj. 30zł za godzinę, płatne u kierownika strzelnicy Proszę pamiętać o tytule płatności (np. składka LOK I rata, składka roczna Sagittarius)

Uwaga, wszystkie płatności należy dokonywać na nowe konto Stowarzyszenia w BNP PARIBAS
91 1600 1462 1893 5737 1000 0001