Relacja z Zawodów Strzeleckich dla młodzieży z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę

W dniu 4 października, na strzelnicy LOK w Brzozowie, odbyły się zawody strzeleckie dla młodzieży z okazji 100 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę. Organizatorem zawodów była Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku oraz Sanockie Stowarzyszenie Strzeleckie „SAGITTARIUS”.


Organizację zawodów dofinansowano z dotacji „na wsparcie projektu z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu” – przyznanego przez Urząd Miasta w Sanoku.

Do udziału w zawodach zaproszono młodzież zrzeszoną w organizacjach patriotyczno – obronnych oraz młodzież z SP nr 1 w Sanoku, trenującą strzelectwo sportowe. Zgłosiły się Jednostka Strzelecka 2210, Jednostka Strzelecka Strzelec nr 2088, TG Sokół Sanok oraz Sp1 w Sanoku. Każda drużyna wystawiła po trzech zawodników.

Zawodnicy rywalizowali w czterech konkurencjach: karabin sportowy leżąc, 50m, karabin sportowy otwarte przyrządy celownicze leżąc, 50m, karabin sportowy S&W (typu AR15) stojąc, 25m, pistolet Glock 10m.

Najlepszym zawodnikiem okazał się Paweł Dąbrowski z SP nr 1 w Sanoku zajmując pierwsze miejsce. Drugie miejsce zajął Piotr Kurek również z SP nr 1 w Sanoku. Trzeci był Marcin Michałkowski z Jednostki Strzeleckiej Strzelec nr 2088.

Drużynowo najlepsi byli uczniowie z SP nr 1 w Sanoku, drugie miejsce zajęła Jednostka Strzelecka Strzelec nr 2088, a trzecie Jednostka Strzelecka 2210.

Zawodników ze Szkoły Podstawowej nr 1 przygotowywał Paweł Stefański. Zawody sędziowali sędziowie i instruktorzy PZSS Bartosz Jachimowski oraz Bartłomiej Hydzik.

Podziękowania należą się również Lidzie Obrony Kraju za bezpłatne udostępnienie strzelnicy na zawody.

Gratulacje dla wszystkich zawodników za sportową postawę oraz za uczczenie udziałem w zawodach 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Komunikat z zawodów