Słowo od Prezesa na Nowy Rok

Nowy Rok Bieży!

Nasz strzelecki Nowy Rok rozpoczął się od Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które odbyło się 18 stycznia. Podczas zebrania przyjęte zostało sprawozdanie finansowe za 2017r. oraz sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za 2017r. Ubiegły rok był bardzo udany dla naszego stowarzyszenia. Podwoiliśmy liczbę członków, otrzymaliśmy pozwolenie na broń, uruchomiliśmy magazyn broni i zakupiliśmy broń do stowarzyszenia (więcej w sprawozdaniu). Podczas Walnego Zebrania przyjęto plan finansowy i plan działań na 2018. Podjęto także kilka ważnych decyzji. Oto niektóre z nich:

1. Składka członkowska na 2018r. pozostaje bez zmian czyli 100zł płatne do 31 marca.

2. Wpisowe dla nowych członków podniesiono na 350zł płatne jednorazowo przy wstępowaniu do stowarzyszenia.

3. Składka LOK wynosi 120zł za rok, płatne w dwu ratach 60zł do czerwca, 60zł do grudnia. Oczywiście można wpłacić całość. Składkę opłacają osoby korzystające ze strzelnicy LOK w Brzozowie. Płacący składkę nie ponoszą kosztów wynajęcia strzelnicy w Brzozowie. Ponieważ jest to składka dodatkowa i dobrowolna to osoby nie opłacające tej składki, podczas treningu w Brzozowie płacą indywidualnie za wynajęcie osi strzeleckiej 30zł za godzinę, płatne u kierownika strzelnicy.

4. Podjęliśmy decyzję o zakupie jeszcze dwu pistoletów 9mm, jednego 5,6mm, strzelby gładko lufowej firmy Mossberg, pistoletu maszynowego Glauberyt oraz karabinu Beryl.

5. Treningi w Brzozowie, od wiosny będą się odbywać w co drugi czwartek od 16.30 do 19.30 a wraz ze zmianą czasu i światła od 17.00 do 20.00. Planujemy również treningi w Arłamowie, Iskanii, Łupkowie i Lutowiskach.

Życzę efektywnych treningów, udanych startów w zawodach, samych „dych”, zdobycia pozwolenia na broń, zdobycia nowych uprawnień strzeleckich, no i oczywiście zakupu wymarzonej broni.Paweł Stefański
Prezes zarządu