Finał ligi strzeleckiej SAGITTARIUS

W niedzielę, 16 grudnia, w Hotelu Bona odbyło się podsumowanie sezonu strzeleckiego Sanockiego Stowarzyszenia Strzeleckiego „SAGITTARIUS”.
Najważniejszym punktem spotkania było ogłoszenie wyników Ligii strzeleckiej. Zawody z cyklu Ligii Strzeleckiej SAGITTARIUS miały IV rundy odbywające się co kwartał. Zawodnicy startowali w kategorii karabin pneumatyczny, karabin sportowy oraz pistolet centralnego zapłonu. Klasyfikacja odbywała się w w/w kategoriach oraz kategorii generalnej. Na wynik końcowy składała się liczba punktów zdobytych w poszczególnych rundach i dlatego, oprócz dobrego oka, zawodnicy musieli wykazać się wytrwałością oby nie opuścić żadnej z rund.

Kategorię karabin pneumatyczny wygrał Paweł Stefański, II m Norbert Nazarkiewicz, III m Marek Trybała.

Kategoria karabin sportowy – I m Sylweriusz Gaszczyk, II m Marek Trybała, III m Paweł Stefański.

Kategoria pistolet centralnego zapłonu – I m Paweł Stefański, II m Sylweriusz Gaszczyk, III m Marek Trybała.

W klasyfikacji generalnej, tytuł Strzelca Roku oraz I m zdobył Paweł Stefański, II m Marek Trybała, III m Sylweriusz Gaszczyk.

Sanockie Stowarzyszenie Strzeleckie SAGITTARIUS powstało w listopadzie 2016r, obecnie liczy 20 i zrzesza miłośników strzelectwa sportowego oraz kolekcjonerów broni. Stowarzyszenie prowadzi również zajęcia ze strzelectwa sportowego dla młodzieży.

Liga Strzelecka SAGITTARIUS - wynik